KAPCSOLAT:

NURIDSÁNY ÉVA
képzőművész
Debrecen
Tel.: 06 52 424-000
E-mail:

KRITIKÁK, TÁJÉKOZTATÁSOK, MÉLTATÁSOK

Ollózás néhány kritikából:
„A születés képei - egy bejárható világban…” Nuridsány Éva ...festményei, tűzzománcai nem konkrét világot ábrázolnak, s ha felismerhető vagy éppen magukra ismerhető módon megjelenik egy-egy figura, az a valóságnak az alkotó képzeletén átszűrt képe, szimbolikus értelmű,önmagán túlmutató jelentése van...”
Vitéz Ferenc esztéta


„...Nuridsány Éva az utóbbi tíz év terméséből válogatta mostani kiállításának anyagát, amely hangvételében egységes, újszerű és minden vonatkozásában figyelemfelkeltő. A színvilágával, formanyelvével és erőteljes dinamikájával egyaránt vonzó tárlat egy sajátos egyéni mitológia rejtelmeibe nyújt betekintést, interpretációs lehetőségei majdhogynem korlátlanok. S éppen ebben rejlik különleges varázsuk.Alkotójuk olyan izgalmas művészi kaland lehetőségét villantja föl, amellyel szinte lehetetlen nem élni. Az első pillantásra javarészt nonfiguratívnak tűnő alkotások az erőteljes és megkapó művészi látvány erejével hatnak. Nem harsogó színek és magakellető formák, hanem éppen ellenkezőleg, visszafogottságuk, árnyalatgazdag, míves festői fogalmazásmódjuk, az anyagszerűség sajátos művészi megjelenítése révén... Művészi hitvallásából fakadóan Nuridsány Éva a színek és a formák sajátos kavalkádjából adódó elsődleges hatást, a pillanatnyi művészi élményt egy tovább tartó izgalmas szellemi kalanddal is megtoldja.Munkáiból mindenki elképzeléze- lésének és életérzésének megfelelő, de mindenképpen pozitív művészi üzenetet olvashat ki. Hiszen a művészi elvonatkoztatás és átlényegítés különböző lépcsőfokait felvillantó, hol lírai hangvételű,hol pedig drámaiságot sugalló, érzelmi felhangokkal dúsított munkák egyben a gondolkodó, a szellem szférákban is járatos művésznek az emberiség sorskérdéseit, a mikro- és makrokozmosz, a lét és a nemlét, a születés és újjászületés, az alakulás és átalakulás problémáit feszegető festői megnyilvánulásai is”

Németh Júlia esztéta

„... Jelenlegi kiállítás..., amely hű képet ad nyugtalan, a kísérletezést fölöttébb kedvelő kereséseiről és az eredményről: a megtalált békéről, csöndről, rendről és nyugalomról. Finom és érzékeny egyensúly ez, amely mögött ott érezzük a feszültséget, a lobogást; az erkölcsi és esztétikai szépséget, szenvedélyes szeretetet...”

Éles Csaba esztéta


„... Különböző technikákban próbálkozik, ám a vegyes technikában, illetve a tűzzománcban fedezi fel igazából saját hangját... Nuridsány Éva alkotásai első pillantásra... absztraktként hatnak, mert azok az analógiák, amelyek által a látható valósághoz kapcsolhatnánk, nem teljességgel kézenfekvőek, de fokozatosan felfedezhetőek: űrbeli tájak tárulkoznak elénk, elhagyott ősi tengerpartok, homokdűnék, kozmikus rétek és rotyogó Földméhek. A formák nem annyira ismeretlenek és a színek is sejtett mechanizmusokra emlékeztetnek: az elemek összecsapására, az Őssemmiből - Őslétezésből ? - való kilépésre, a vajúdás rotyogására, kirobbanására, a Fény megszületésére, a Fény és Sötétség összeölelkezésére, a tűz megszilárdulására, égitestek becsapódására.... festményei és tűzzománcai a kozmikus és mikroszkopikus „Átváltozások” folyamatát dokumentálják. Ebből adódik azoknak hatalmas ereje...”

Székely Sebestyén György muzeológus


„Nuridsány Éva festőművész és tanítványai tűzzománc-kiállítását láthatjuk...A 80 tűzzománcfestmény nagy részét ifjú és idősebb tanítványok készítették ...Közöttük nem egy mű régiós vagy országos pályázatokon és tűzzománc biennálékon is díjazott volt - reprezentálják Nuridsány Éva iskolájának tevékenységét, s maga a mester is kisebb kamara kiállítással jelentkezett a válogatáson belül... A tárlat erénye pedig az, hogy Nuridsány Éva - bár motívumvilága és értékrendje tagadhatatlanul visszaköszönt néhány képen - senkire nem erőlteti rá saját stílusát. Csupán technikájában „akadémista”, az alkotói szellemnek, a teremtő egyéniségnek szabad utat enged.”

Vitéz Ferenc esztéta


• UTUNK 1967. jún. 3. (Ro - Kolozsvár) „Kis Galéria” Banner Zoltán műkritikus
• IGAZSÁG 1969. júl.1. (Ro - Kolozsvár) „Tanárok kolozsvári képzőművészeti kiállítása” Jeney Erzsébet
• STEAUA 1973. XXIV. évf (Ro -Kolozsvár). „Cluj” Negoiţă Lăptoiu művészettörténész
• FĂCLIA 1973. júl. 27. (Ro - Kolozsvár) „Expoziţia Nuridsány Éva”
• HARGITA (Ro - Csíkszereda) 1973. aug.12. „Hazatérő vallomása”
• MEGYEI TÜKÖR (Ro - Sepsiszentgyörgy) 1973. aug.26. „Táj és élmény” K. F.
• A HÉT (Ro - Bukarest) 1973 aug. IV: évf. 31. „Egy fiatal akvarellista:Nuridsány Éva”
• FĂCLIA (Ro - Kolozsvár) 1975.jún. 4. „Expoziţia profesorilor de desen” Negoiţă Lăptoiu művészettörténész
• Hajdú-Bihari NAPLÓ (Hu ) 1987. ápr. 13. „Vízfestmények, Nuridsány Éva” Székelyhídi Ágoston
• MARKISCHEN VOLKSSTIME (D - Potsdam) 1987. aug. 28. „Zeitgeist und Wiederentdeckungen”
• Hajdú-Bihari NAPLÓ (Hu) 1991. dec. 19. „Nyughatatlan keresés - megtalált csönd” Dr. Éles Csaba esztéta
• MI ÚJSÁG 1992. 5. sz. (Hu) „A Kölcsey Művészeti Központ tűzzománc műhelyének kiállítása”
• REFORMÁTUS TISZÁNTÚL (Hu) 1994. dec. II. évf. 4. „Kölcsey Ferenc Református T.F.D.”
• Hajdú-Bihari NAPLÓ (Hu) 1995.szept.22. „Kortárs Katalógus”
• Hajdú-Bihari NAPLÓ (Hu) 1995.dec. 18. „Intuitív utak az ismeretlenbe, Nuridsány Éva kiállítása”
• Hajdú-Bihari NAPLÓ (Hu) 1996. jan. 31. „A születés képei egy bejárható világban” Vitéz Ferenc esztéta
• ESKISTUNA KURIREN (S-Eskilstuna) 1996. márc.16. „Försöker göra det abstrakta begripligt” Patrik Uhlman
• LÁNSTIDNINGEN (S) Södertalje) 1996.márc. 20.
• FOLKET (S- Eskilstuna) 1996.márc. 22. „Konst och mat vid ungerskt firande”
• Hajdú-Bihari NAPLÓ (Hu) 1996. aug. 6. „Megújítva őrzik a művészeti hagyományokat” - Vitéz Ferenc esztéta
• Hajdú-Bihari NAPLÓ (Hu) 1996.szept. 12. „A lét értelme talán tényleg a küzdés maga” - Vitéz Ferenc esztéta
• TÁJ-KÉP 1997. máj. 8. „Több, mint csillogó zománc...” ( Látogatóban a TKD tűzzománc szakkörében )
• WIESBADENER KURIER (D- Wiesbaden) 1997. jún. 3. „Zwischen Folklore und Moderne “ - Verena Flick
• ARARÁT 1999.febr.11. (Hu) „Örmény napok Debrecenben” - Pénzes Ferenc
• Hajdú-Bihari NAPLÓ (Hu) 1997.júl.1. „Debreceni alkotók Wiesbadenben” -S-Ó
• Hajdú-Bihari NAPLÓ (Hu) 1999 dec. 28. „Fénylény, Nuridsány Éva Kiállítása a Mű-Terem Galériában”
• Hajdú-Bihari NAPLÓ (Hu) 2000. szept. 26. „DOTE Elméleti Galéria Nuridsány Éva kiállítása”
• KRÓNIKA (Ro - Kolozsvár) 2002. szept. 17. „Nuridsány Éva átváltozásai” - Székely Sebestyén György
• SZABADSÁG (Ro - Kolozsvár) 2002.szept. 21. „Áthallásos színsziporkák, Nuridsány Éva Kiállítása a Kolozsvári Művészeti Múzeumban “ Németh Júlia Műkritikus
• ADEVĂRUL de CLUJ (Ro – Kolozsvár) 2002. szept. 17. „Metamorfozele Evei Nuridsány” - Székely Sebestyén György múzeológus
• ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ , országos napilap. (Ro) 2002. okt. 10. „Fény felé törekvő alkotások” - Csomafáy Ferenc újságíró
• KÖRKÉP (Hu - Debrecen) 2002. nov. 15. „Műteremről műteremre” Komiszár János festő
• Hajdú-Bihari NAPLÓ (Hu - Debrecen) 2003. febr. 8. „Nuridsány Éva Kiállítása a Mű-Terem Galériában”
• ERDÉLYI MŰVÉSZET (Ro) 2003. IV. évf. 4. sz. „Nuridsány Éva festői színvallása a Kolozsvári Művészeti Múzeumban” Németh Júlia műkritikus
• Hajdú-Bihari NAPLÓ (Hu) 2003. okt. 30. „Extra Galéria “
• Hajdú-Bihari NAPLÓ (Hu) 2005. nov. 9. „Arany Bika Galéria, tűzzománc a tanítványokkal”
• DEBRECEN (Hu) 2005. nov. 23. „Tüzek a Hallban” Vitéz Ferenc esztéta
• Hajdú-Bihari NAPLÓ (Hu) „Nuridsány Éva akvarell kiállítása”
• DEBRECEN (Hu) 2006. okt. „Testtől a lélekig, Nuridsány Éva kiállítása HÍD-ban” Erdei Sándor újságíró
• DEBRECEN (Hu) 2008.ápr. 30. „25 éves a DOTE Elméleti Galéria”